#

خط مشی کیفیت

شرکت کشت و صنعت نوروز میناب ( آنام ) باتکیه بر پایبندی به قوانین و مقررات ، و بابازاریابی علمی براساس فرهنگ و نیاز جامعه به تحقیق و توسعه، تولید و فروش محصولات سالم ، با کیفیت و مغذی مبادرت می ورزد.
ایجاد اشتغال پایدار، استفاده از کارکنان شایسته، استفاده از فناوریهای نوین و رعایت ارزش های انسانی و اخلاقی از الویت های شرکت می باشد.
ازاین رو در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری و پویايی این دوسیستم ، رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

- استقرار استانداردهای موجود در جهت ارائه خدماتی با کیفیت بالاتر 

- اتکا به اصل مشتری مداری و جلب و ارتقاء رضایت واعتماد مشتری 

- تلاش در جهت کاهش ریسک های ايمنی و بهداشت در امر تولید 

- چابک سازی فرایند های شرکت 

- توانمند سازی منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان از طریق آموزش مداوم و ایجاد انگیزه کاری در آنان و احترام و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی

- ایجاد نظم و انضباط کاری 

- رعایت سلسله مراتب کاری طبق برنامه های تعریف شده و شرح وظایف تعریف شده و آشنايی افراد به وظایف و در نهایت ایجاد شایسته سالاری